ท่านั่งและการวางมือ กีตาร์คลาสสิค ที่ถูกต้อง


หลายๆท่าน ที่มีอาการเจ็บหลัง ปวดมือในการเล่น บางครั้งการนั่งและการวางมือที่ไม่ถูกต้องเป็นบ่อเกิดของปัญหาทั้งหมด ใน VDO ชุดนี้จะแนะนำวิถีการวางมือและนั่งที่ถูกต้องสำหรับ กีตาร์คลาสสิค

แหล่งความรู้สำหรับกีตาร์คลาสสิค

www.nutavutstudio.com

website อ.โน้ต

www.nutavut.com

#กตารคลาสสค #เรยนกตารคลาสสก #เรยนกตารคลาสสค #นกกตารคลาสสค

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Nutavut Studio

Classical Guitar Academy

© 2016 copyright by Nutavut Studio

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now